image_up

 • català
 • español
 • Biomassa del gironès

  Biomassa del Gironès ofereix serveis en les diferents etapes del procés: extracció i comercialització de l’estella, la gestió de plantacions, transport i venta d’estella.

  Forestals

  - Neteges i treballs forestals
  Aclarides, neteges foretals, recuperació de zones forestals afectades per desastres naturals...

  - Franges de protecció contraincendis

  - Explotació forestal tradicional
  Gestió forestal, valorització i comercialització de fusta, assessoria, propostes concretes als propietaris...

  forestal

   

  Cultius

  -Clons, alta productivitat.
  Una extracció forestal controlada i sostenible suposa uns costos elevats i una productivitat baixa. Per aquest motiu, el cultiu de la biomassa llenyosa és una alternativa que fa front a aquests dos inconvenients.
  Biomassa del Gironès col·labora amb la principal productora a nivell europeu de clons per a la producció energètica: Alasia New Clones. En el cas de grans projectes es busca l’alternativa de cultiu i explotació adequada a cada cas concret.

  cultiucultiu

  - Gestió de plantacions
  S’estableixen múltiples formes de col·laboració, contractes i convenis, per al cultiu i l’explotació de superfície agrícola amb els seus usos energètics, sempre evitant l’ús de cultius que puguin ser destinats a l’ús alimentari.
  A Biomassa del Gironès estem especialitzats en la gestió i la realització de treballs específics d’aquest tipus de plantacions.

  cultiu biomassacultiu

   

  Estellatge

  Estellatge de biomassa forestal en chip, sempre adaptant-se a les necessitats dels client.

  forestal

   

  Logística i comercialització

  Gestió del transport , subministrament i compra-venta d’estella.

  biomasa barcobiomassa