image_up

 • català
 • español
 • Biomassa del gironès

  trees

   

   

  Qui som?

  Neix de la col·laboració de tres empreses que es dediquen a oferir serveis en l’entorn del sector forestal. Amb seu a Girona, tenim clients nacionals i internacionals.
  La nostra missió és ser una empresa de referència en la producció i distribució d’estella per a instal·lacions de tamany mig i gran. Així com fomentar l’ús de la biomassa com a font d’energia alternativa i sostenible.

  Els nostres objectius són:

   

  La biomassa

  La biomassa és el conjunt de matèries orgàniques ja siguin animals com vegetals que mitjançant diversos procediments poden convertir-se en una font d’energia.
  L’energia procedent de la biomassa és considerada una energia renovable i sostenible sempre i quan no hi hagi una sobreexplotació del recurs, es posi en perill la fertilitat del sòl i no hi hagi impactes excessius sobre la biodiversitat.

  La biomassa, una alternativa als combustibles fòssils

  Els combustibles fòssils no són un recurs local. Hi ha moltes variables i interessos que fan que no es pugui garantir una estabilitat en el preu. Això provoca que hi hagi una gran dificultat per a poder fer anàlisis de la viabilitat d’un projecte. L’increment dels costos energètics i el poc control sobre els costos en general, fa que es multipliquin les repercussions en projectes amb consums elevats.

  La biomassa, en canvi, és una font energètica local. Per tant, no hi incideixen tantes variables i per aquest motiu té més estabilitat econòmica. El factor decisiu per a minimitzar els costos és la logística del tranport. I en els grans projectes la logística és un punt encara més determinant en el càlcul de la viabilitat. És per això que a Biomassa del Gironès busquem aprovisionaments propers a destí juntament amb una eficiència en el procés de producció.

  Evolució dels preus de combustibles:

  La biomassa d'origen llenyós

  Tipus i classificació

  Dins dels diferents tipus de biomassa, a Biomassa del Gironès estem especialitzats en la producció i gestió de la biomassa llenyosa, concretament l’estella forestal i l’estella de cultiu llenyós.

  Els factors a tenir en compte per a determinar el poder calòric d’aquest tipus de biomassa són la procedència, la humitat i la homogeneïtat.

  Segons la procedència, podem parlar d’estella forestal, de cultiu i industrial. Mentre que les dos primeres només emeten CO2 amb emissions baixes en sofre, la industrial té emissions de gasos nocius súlfurics i clorídrics. Per altra banda. Hi ha el pellet, un processat de fusta obtingut mitjançant la densificació.

  Pel que fa a la humitat, menys humitat significa que l’estella té més poder calorífic. L’estella forestal o de cultiu amb un secat natural està com a mínim a 25% d’humitat, mentre que la industrial por arribar fins al 5%. No obstant, l’inconvenient de la industrial és que conté més contaminants.

  Finalment, sobre la homogeneïtat s’ha de tenir en compte que tota l’estella tingui la mateixa procedència i el tamany de l’estella. Com més petita sigui la instal·lació, més uniformitat de producte es requereix i un tamany més petit. Tanmateix, una instal·lació més gran és més tolerant.