image_up

 • català
 • español
 • Biomassa del gironès

  Biomassa del Gironès subministra estella forestal a grans consumidors energètics on la inversió d’una instal·lació de biomassa s’amortitza més ràpidament gràcies als baixos costos operatius.

   

  Centrals elètriques

  Realització del projecte de plantació i explotació de finques agrícoles, i aprofitament de finques forestals destinades a garantir el subministrament d’estella durant tot el període d’explotació de la central.

  Empreses amb elevat consum energètic

  Empreses amb grans consums tèrmics i elèctrics que per la seva localització, permeten la instal·lació de calderes. Realització de contractes per al subministrament a mig-llarg plaç.

  Química paperera, agroalimentària, sector de l’hoteleria, equipaments públics (escoles, hospitals...), etc.

  ESE/ESCO

  Col·laboració i participació en Empreses de Serveis Energètics. Realització d’instalacions que funcionen amb biomassa com a combustible, sense cap cost per al client final. D’aquesta manera, es garanteix un consum i la ESE/ESCO realitza la instal·lació i garanteix un preu.

  Col·laboracions

  Col·laboració amb empreses per a la millora de la sostenibilitat i ecologia del seu procés.

  - TKTbrainpower:

  Amb Tktbrainpower es realitza una plantació d'arbres per a equilibrar l'emisió de CO2 que és produeix en la fabricació de les seves màquines, sota el programa Machine4trees ®.